Redskaber

Find konkrete redskaber du kan bruge i arbejdet med social IT til mennesker med funktionsnedsættelser.
Relationsdiagram

Et relationsdiagram giver dig et tydeligt overblik over beboerens netværk


Relationsdiagrammet er et redskab til at afdække en persons netværk. Redskabet kan med fordel bruges, når I sætter arbejdet med kommunikationsteknologi i gang, fordi relationsdiagrammet giver indsigt i, hvilke personer i sit netværk en beboer har og ønsker kontakt til.

Med relationsdiagrammet kan I tydeligt se, hvem der er en del af beboerens netværk og hvor stort beboerens ønske er til at kommunikere med netværket.

Netværk er både private og professionelle relationer. Netværket kan også være personer, der allerede er kontakt til, og personer som beboeren ønsker at etablere kontakt til.

Afdækning af netværket er særlig vigtig, når man vil arbejde med teknologi som fx mail, chat eller videotelefoni, da disse teknologier kræver en modtager i den anden ende.

Fremgangsmåde
Relationsdiagrammet skal i så vid udstrækning som muligt udfyldes sammen med beboeren. I ydercirklerne skrives navne på de personer, som er i beboerens netværk. Derefter markeres den eksisterende kommunikation til alle i ydercirklen – er der sjælden eller hyppig kommunikation? Derefter markeres beboerens ønske om, hvor meget kommunikation der skal være til personerne i ydercirklen – er der ønske om mindre eller mere kommunikation?

Når relationsdiagrammet er udfyldt, har I et overblik over beboerens netværk, samt hvem beboeren ønsker at kommunikere med. Herefter skal der arbejdes med at etablere og vedligeholde kommunikationen til netværket med de teknologier, der er relvante.