Redskaber

Find konkrete redskaber du kan bruge i arbejdet med social IT til mennesker med funktionsnedsættelser.
Projektplan

En projektplan guider alle i projektet på rette vej


En projektplan er en drejebog for jeres arbejde med teknologi. Projektplanen skal guide jer, og den er med til, at alle involverede har et fælles billede af, hvad I arbejder med, hvornår I gør det, og hvem der gør hvad.

En projektplan udarbejdes ved opstart af et projekt. Projektplanen beskriver formålet med projektet, hvem der er involveret i projektet, hvilke aktiviteter I ønsker at gennemføre, hvem der er ansvarlige for hver aktivitet og en tidsplan.

Fremgangsmåde
I denne projektplan er der en række felter, I skal udfylde:

  • Målsætning: Beskriv hvilke mål I vil arbejde med at opnå
  • Aktiviteter: Beskriv de aktiviteter I skal gennemføre for at opfylde hver målsætning
  • Ansvarlige: Sæt navn på de personer, der er ansvarlige for at aktiviteterne gennemføres
  • Deltagere: Skriv navn og kontaktinformationer på de medarbejdere, beboere, pårørende mm.. der skal være med til at gennemføre aktiviteterne
  • Tidsplan: Sæt en dato for hvornår hver aktivitet skal være gennemført
  • Evaluering: Beskriv hvordan og hvornår I vil evaluere om målsætningen er opfyldt.

Projektplanen er dynamisk og skal justeres løbende, hvis når målsætninger indfries eller ændrer sig.