Redskaber

Find konkrete redskaber du kan bruge i arbejdet med social IT til mennesker med funktionsnedsættelser.
Målplan

Udarbejd en målplan for den enkelte beboer, så jeres rollefordeling bliver tydelig


Til at konkretisere og iværksætte arbejdet med teknologi kan det være en god ide at udarbejde en målplan for den enkelte beboer. Målplanen har til formål at guide jer, så alle involverede har et fælles billede af, hvad I arbejder med, hvornår I gør det, og hvem der gør hvad.

Fremgangsmåde
I målplanen nedenfor er der en række ting, I som medarbejdere skal reflektere over, for at arbejdet med teknologien bliver en succes. Udfyld målplanen så konkret som muligt – og udfyld den elektronisk hvis det er muligt, så I senere kan rette i den.

Udfyld følgende punkter:

  • Målsætning: Først og fremmest skal I lave en målsætning for arbejdet med teknologien i forhold til en konkret beboer.
  • Delmål: Når I har beskrevet målsætningen, deler I den op i mindre delmål. Delmålene hjælper jer på vej til at opfylde jeres målsætning – Vær så konkret som mulig.
  • Begrundelse: Beskriv hvorfor I har valgt dette delmål
  • Dét gør vi – trin-for-trin: Beskriv hvad I vil gøre for at opnå delmålet.
  • Hvornår: Lav en tidsplan for delmålet
  • Ansvarlige: Beskriv hvem der er hovedansvarlig og medansvarlig
  • Ressourcer: Beskriv hvad I skal bruge af tid, udstyr, praktisk støtte, gode råd mm.