Redskaber

Find konkrete redskaber du kan bruge i arbejdet med social IT til mennesker med funktionsnedsættelser.
Stafetlogbog

Med en stafetlogbog kan du skrive alle de erfaringer, diskussioner og løse tanker ned, der opstår undervejs i processen


Som en del af arbejdet med teknologi kan der være behov for at samle op på erfaringerne eller at få noteret de opgaver, der skal fokuseres på i fremtiden – til det kan du og dine kolleger bruge en logbog.

Logbogen kan enten være personlig, hvor du og dine kolleger beskriver jeres egne observationer, arbejdsopgaver mm., eller I kan have en fælles logbog på fx en afdeling på bostedet, hvor I beskriver observationer, aftaler, ting der skal løses mm. Det er vigtigt, at I løbende får drøftet jeres observationer og overvejelser, det kan fx ske på et personalemøde.