Redskaber

Find konkrete redskaber du kan bruge i arbejdet med social IT til mennesker med funktionsnedsættelser.
Interessefelter

Hvad interesserer beboeren sig for? Find ud af det ved at udfylde interessefelterne


Når en beboer skal i gang med at bruge teknologi, kan der være behov for at finde frem til, hvad der interesserer beboeren. For nogle mennesker med handicap er det vigtigt, at deres interesse fanges første gang en teknologi præsenteres, for at bevare deres motivation.

Interessefelter er et enkelt redskab, som I kan bruge til at finde frem til de interesser, den enkelte beboer har.

Fremgangsmåde
Udfyld eventuelt skemaet med interessefelter i fællesskab med beboeren. Det giver jer mulighed for at få en snak om, hvad der interesserer beboeren mest.

Redskabet Interessefelter er inddelt i en række kasser. I hver kasse er der skrevet overskriften på et emne. Under de relevante kasser beskriver I det, der interesserer beboeren. I kan efterfølgende markere de vigtigste interesser med rød, og de mindre vigtige interesser med grøn.

Ved at udfylde Interessefelterne er det lettere for jer, fx at gå på YouTube og finde film om beboerens interesse.