Redskaber

Find konkrete redskaber du kan bruge i arbejdet med social IT til mennesker med funktionsnedsættelser.
It-screening

It-screeningen er en behovsanalyse af forudsætninger, ønsker og rammer, der er til stede på tilbuddet – der er fokus på brugerne, medarbejderne, ledelsen og de organisatoriske og fysiske rammer.

Brugerindflydelse: I en it-screening ser man på beboernes ønsker, behov og forudsætninger for at bruge it – fx til kommunikation, selvbestemmelse og sociale netværk. I kan anvende flere it-screeningsredskaber. Til dialog med brugere kan Talking Mats være en et godt redskab. Undersøg hvilken it brugerne har adgang til allerede – og gør brug af. Dernæst spørges hvad brugerne ønsker at bruge it til – snakke med familie og venner, spille spil, surfe, høre musik, se film og billeder mv.? Spørg også hvem brugerne selv mener kan hjælpe dem, hvis de har brug for støtte.

Medarbejdere: En medarbejder-screening har fokus på personalets it-kompetencer og muligheder for at kunne støtte beboerne i at bruge af social it.

Ledelse: Screening af ledelsen skal kaste lys over ledelsens opbakning til it-arbejdet, ledelsens muligheder for at prioritere it-arbejdet med synlig opbakning, tid og ressourcer.

Fysiske rammer og it-udstyr: It-screeningen skal også pege på, hvor der er bedst plads til computere og andet it-udstyr i forhold til, hvordan det bedst skal bruges af beboere. Hvordan fungerer internettet? Og hvordan kan fx kørestolsbrugere få god adgang til fællescomputere og egen computer? Hvilken fælles hardware kan vi benytte?