IT-frivillige

IT-frivillige hjælper børn, unge og voksne med handicap, sociale eller psykiske vanskeligheder med at bruge social IT.
Mød en IT-frivillig

Se en kort film med Jan, der fortæller om at være IT-frivillig på et bosted i Lyngby. Måske har du lyst til at blive IT-frivillig?

Bliv IT-frivillig

Vil du hjælpe mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed med at bruge sociale medier og IT?

Her kan du blive IT-frivillig

Din opgave som IT-frivillig er, at hjælpe mennesker med at bruge IT til bedre kommunikation, styrkede sociale relationer, læring, sjov og leg. Du møder brugere, der typisk anvender computere, tablets, internet, spil, apps mv. sociale medier og IT?

Der er  brug for dig med et godt kendskab til IT og lyst at være sammen med meget forskellige mennesker. Du er tålmodig, kreativ og vil bruge et par timer om ugen eller hver 14. dag som IT-frivillig.

Download: Guide til IT-frivillige i kommunen

Guide---IT-frivillige-i-kommunen‘Guiden: Social it i kommunen’ har særlig fokus på, hvordan I i kommunen starter en indsats med IT-frivillighed i samarbejde med virksomheder, frivilligcentre og sociale tilbud.

IT-frivillige på sociale tilbud kan hjælpe og inspirere borgere med funktionsnedsættelser til at bruge social IT – teknologi til at kommunikere, fastholde sociale relationer, lære og få nye kompetencer. Det kan gøre borgerne mere selvhjulpne og give øget livskvalitet i hverdagen. Det viser SUS’ udviklingsarbejder om IT-frivillighed, som vi har gennemført sammen med bomiljøer, kommuner, frivilligcentre og IT-virksomheder.

Guide: Guide – IT-frivillige i kommunen

Ekstramateriale: Ekstramateriale – IT-frivillige i kommunen

Til virksomheder

Skandia og Rambøll er allerede i gang, og der er flere virksomheder på vej.

Vil jeres virksomhed være med til at hjælpe børn, unge eller voksne med handicap eller psykisk sårbarhed med at bruge IT og sociale medier?

Har I et godt kendskab til IT og lyst til at bruge den viden, så den giver andre mennesker inspiration og muligheder, de ellers ikke ville have fået?

I kan være med til at opbygge et pionérkorps af IT-frivillige, der hjælper mennesker med at bruge IT. Og I kan høste fordelene ved at få en ny CSR-profil internt og i forhold til jeres omgivelser.

Kontakt chefkonsulent Sussi Maack, hvis I vil høre mere: sma@sus.dk

Til kommuner

Her kan din kommune hente viden og værktøjer til  at etablere samarbejde om IT-frivillige til gavn for mennesker på sociale tilbud.

Gentofte og Gribskov kommuner har med SUS udviklet en ‘Samarbejdsmodel’ for det gode samarbejde mellem brugere, IT-frivillige, forvaltning og de sociale tilbud.

Hent Samarbejdsmodellen om IT-frivillighed med faserne for etablering af et solidt og dynamisk samarbejde og fordeling af opgaver til de involverede.

Kontakt chefkonsulent Sussi Maack, hvis din kommune vil høre mere: sma@sus.dk

Vores værktøjskasse til kommuner om IT-frivillige indeholder også:

Principper for IT-frivillighed

Ansættelsesaftale med IT-frivillige

Velkomstfolder til IT-frivillige

Logbog til it-frivillige

Råd & retningslinier

Foto-1_FokusDisse råd er nyttige for at skabe et godt samarbejde mellem IT-frivillige, brugerne som får hjælp af de frivillige og de sociale tilbud:

 • Brugere og personale husker, at den it-frivillige kommer
 • Den it-frivillige er blevet grundigt introduceret til stedet
 • Den it-frivilliges opgave er klart defineret
 • Kommandovejen er klar for både ledelse, ansatte, brugere og it-frivillige
 • Den it-frivillige har kendskab til det sociale tilbud etiske og faglige spilleregler
 • Det er afklaret på forhånd, hvilke faglige og sociale arrangementer den it-frivillige bliver inviteret med til på stedet
 • Den it-frivilliges indsats værdsættes løbende – gerne i både tale og skrift
 • Den it-frivillige har adgang til ‘en snak’ med personalet om tvivl og overvejelser
 • Der følges op på den IT-indsats, den it-frivillige bidrager med
 • Vær åben overfor nye måder at tænke social IT på.

De it-frivilliges arbejde er baseret på disse retningslinjer:

 • Brugernes ønsker og behov for frivillig hjælp til it – som ledelse og personale på tilbud har hjulpet med at beskrive
 • Tydelige aftaler med tilbuddets brugere, ledelse og personale om it-opgaver og -aktiviteter samt mødetider sammen med it-frivillige
 • Løbende forventningsafstemning mellem den it-frivillige og brugere og videndeling med personale om udfordringer, fremskridt, ideer og løsninger
 • Tilbud om netværk, samtaler og supervision til de it-frivillige fra tilbuddet

En it-frivilligs arbejde er:

 • Et supplement til de professionelles arbejde
 • En hjælp til IT-aktiviteter – fx til enkeltpersoner eller flere personer i fx net-café
 • En inspiration til at bruge it som redskab til kommunikation, sociale netværk, læring, komptenceudvikling, leg og læring mv.

En it-frivilligs arbejde er ikke:

 • En aflastning eller erstatning for det faglige personale
 • Personlige pleje- og omsorgsopgaver.
Mød en IT-frivillig - Lars

“Som så mange andre mennesker syntes jeg, at der skulle ske noget nyt i min fritid. Jeg surfede lidt rundt på internettet og faldt over portalen for frivilligt arbejde www.frivilligjob.dk. Her var det mulig, at søge efter projekter alt efter ens interesse.”

Lars fandt jobbet og har i en årrække været IT-frivillig i Netcaféen i Jonstrupvang Bebyggelsen i Værløse. Det har medført nogle spændende opgaver. Lars har hjulpet med opsætning af nye computere i Netcaféen og har sammen med beboere hjulpet med at oprette hjemmesider.

“Her dukkede muligheden op for at kombinere min professionelle viden om IT og mit ønske om at hjælpe mennesker – med den ‘skarpe kant’, at det var en udfordring, jeg kunne lære meget af, nemlig det at arbejde med mennesker med handicap”.

Lars har også bistået en superbruger-gruppe blandt de mest engagerede beboere med at arrangere internetcaféerne. Fx har de sammen lavet plakater, som fortæller om aktiviteterne i Netcaféen.

”Det bedste ved at være IT-frivillig er at møde en masse nye, søde mennesker. Specielt beboerne modtager én med åbne arme og har en masse gode it-spørgsmål. Professionelt er det et meget spændende at samarbejde med personale og beboere.”

Lars elsker at at se udviklingen hos de enkelte beboere og hjælpe dem undervejs:

“Det er fantastisk at se det potentiale, som der findes i at bruge it. Både som et specifikt hjælpemiddel til eksempelvis kommunikation for et menneske med handicap, men ikke mindst som et godt værktøj for en bred underholdning – om det så er YouTube, internetsøgning, Facebook eller egen udviklet hjemmeside. Jeg er sikker på, jeg har fundet en fritidsinteresse, som konstant vil udvikle sig og indeholder en masse socialt og gode oplevelser, som man kan tage med hjem.”

Mød en IT-frivillig - Jesper

”Det, der fængede mig ved jobbet, var, at få mulighed for at give viden videre og herved hjælpe andre mennesker”.

Jesper har været it-frivillig i Klub Kildebakken i Gentofte Kommune. I klubben hjælper han alle der kommer i it-stuen med at bruge computerne. Han hjælper også klubbens webredaktion, hvor brugere bestyrer en fælles hjemmeside for seks bofællesskaber til mennesker med udviklingshæmning eller autisme.

“Det var også vigtigt selv at kunne få noget socialt ud at det og møde nye mennesker. Jeg er førtidspensioneret, og tanken om at kunne få nyt indhold i dagligdagen er også tiltalende”

Jesper har arbejdet som IT-frivillig 3-4 gange om måneden og møder desuden gerne op, når der opstår nye og uforudsete opgaver. De primære arbejdsopgaver er at sørge for, at computerne fungerer i forhold til både hardware- og software. Fx installerer jeg programmer og følger op på, hvis der er noget, der ikke virker, som det skal.

“Lige nu er jeg i gang med at klargøre Wii til trådløst netværk, så brugerne af Klub Kildebakken kan spille online mod hinanden på tværs af de bofællesskaber, der er tilknyttet klubben”.