Inspiration

Find inspiration til arbejdet med social IT til mennesker med funktionsnedsættelser.
GUIDE: IT-frivillige i kommunen

guide---it-frivillige-i-kommunen-SMALL‘Guiden: Social it i kommunen’ har særlig fokus på, hvordan I i kommunen starter en indsats med IT-frivillighed i samarbejde med virksomheder, frivilligcentre og sociale tilbud.

IT-frivillige på sociale tilbud kan hjælpe og inspirere borgere med funktionsnedsættelser til at bruge social IT – teknologi til at kommunikere, fastholde sociale relationer, lære og få nye kompetencer. Det kan gøre borgerne mere selvhjulpne og give øget livskvalitet i hverdagen. Det viser SUS’ udviklingsarbejder om IT-frivillighed, som vi har gennemført sammen med bomiljøer, kommuner, frivilligcentre og IT-virksomheder.

Guide: Guide – IT-frivillige i kommunen

Ekstramateriale: Ekstramateriale – IT-frivillige i kommunen

GUIDE: Social IT i kommunen

Forside medium
‘Guiden: Social it i kommunen’ har særlig fokus på, hvordan I i kommunen kommer godt i gang med:

  • at udarbejde en vision, udforme målsætninger og organisere arbejdet med social it
  • at dele viden, systematisere indsatsen, samarbejde  og iværksætte fælles strategier mellem forvaltningen og kommunens sociale tilbud til mennesker med funktionsnedsættelser.

Guiden giver inspiration til kommunale forvaltninger, der ønsker at sprede og implementere social it til mennesker med funktionsnedsættelser.

Læs: Guide: Social it i kommunen (pdf)

Læs: Guide: Social it i kommunen (ISSUU)

Idekatalog

IdekatalogI Idékataloget finder du gode råd og inspiration til, hvordan du kommer godt i gang med arbejdet med kommunikationsteknologi.

Du bliver præsenteret for idéer til teknologier, der kan være relevante at afprøve.

Idékataloget er til dig, der arbejder på et bosted for mennesker med funktionsnedsættelse, som sammen med beboerne vil arbejde med kommunikationsteknologi.

I Idékataloget fortæller ledere og medarbejdere på bosteder om deres erfaringer!

Læs: Idekatalog

Har du materiale, der kan inspirere andre, vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til Oskar Enghoff på ose@sus.dk

Afdækning: Velfærdsteknologi på socialområdet

vft_forside_web_smallEn optegning af feltet med eksempler på innovativ, implementeret velfærdsteknologi i Danmark samt særligt relevante projekter og initiativer.
Uddrag af igangværende undersøgelse. September 2013.

Download: Velfærdsteknologi på socialområdet – uddrag.