Innovation

Innovationsnetværket er en platform for videndeling, samarbejde og udvikling af teknologi til mennesker med handicap. I netværket indgår små og store IT-virksomheder, universiteter og bosteder.
INNOVATIONSNETVÆRKTET

2013_1_8_SUS_204Innovationsnetværket består af ledere af bosteder for mennesker med handicap, repræsentanter fra universiteter samt små og store IT-virksomheder, der laver almen eller dedikeret teknologi.

Innovationsnetværket er en platform for samarbejde og udvikling af teknologi til mennesker med handicap. Innovationsnetværket har gennem de seneste fem år fokuseret på at dele viden, udvikle idéer og afdække samarbejdsmuligheder.

Innovationsnetværket har især haft fokus på at:

 • udvikle nye produkter, forretningsmuligheder og partnerskaber
 • dele viden om mennesker med handicaps brug af IT
 • øge brugervenligheden – udvikle for de få og producere til det brede marked
 • skabe rum til mødet mellem potentielle partnere, leverandører og kunder
 • holde oplæg for hinanden og afprøve teknologier

 

VIRKSOMHEDER

Nuværende og tidligere deltagere:

 • Apple
 • ProReact
 • Prolog Development Center A/S
 • Teknologisk Institut
 • The EyeTribe
 • Abilia
 • Curaga ApS
 • Mikro Værkstedet
 • Flexsus Aps
 • LetNet aps
 • Welfaresolution
 • Nokia
 • Microsoft Danmark
 • Sensus
UNIVERSITETER

Nuværende og tidligere deltagere:

 • IT Universitetet
 • Alexandra Instituttet
 • Arkitekskolen i Aarhus
 • Aalborg Universitetscenter, Ballerup
 • Ingeniørhøjskolen i Århus
BOSTEDER

Nuværende og tidligere deltagere:

 • Skelvej bofællesskab
 • Chr. X´s Alle
 • Hulegården
 • Klub Kildebakken
 • Stefanshjemmet
 • Elsehus

placeholder_leftAKTUELLE AKTIVITETER

Innovationsnetværket mødes to gange om året til et halvdagsarrangement i København. Socialt Udviklingscenter SUS faciliterer netværket, og står blandt andet for at invitere, planlægge og afholde arrangementerne.

Innovationsnetværket arbejder lige nu på at skabe et tættere samarbejde mellem virksomheder og bosteder for mennesker med handicap ved at kvalificere og afprøve en model for bostedsLabs. I et bostedsLab samarbejder et bosted og en IT-virksomhed om at innovere eller videreudvikle en teknologi, der skal afhjælpe et særligt behov hos bostedets beboere. Teknologien bliver udviklet og afprøvet i samarbejde med beboerne. Som en del af Innovationsnetværket er der mulighed for at indgå i et bostedsLab.

TILMELD DIG

0_it-frivillig_testHvad får du ud af at deltage i Innovationsnetværket:

 • unik indsigt i behov og forudsæt-ninger hos mennesker med handicap
 • praksisnære input til produktudvikling
 • en levende testbane for IT-løsninger
 • branding og bedre brug af produkter
 • øget kendskab til IT-muligheder
 • mulighed for at påvirke og afprøve fremtidens teknologiske løsninger

Har du lyst til at deltage i Innovationsnetværket, så kontakt:

Villads Bach Petersen, vbp@sus.dk

Andreas Borre, abo@sus.dk