Bosteds Lab

I et bostedsLab samarbejder et bosted og en it-virksomhed om at innovere eller videreudvikle en teknologi, der skal afhjælpe et særligt behov hos bostedets beboere. Teknologien bliver udviklet og afprøvet i samarbejde med beboerne.
Digital opslagstavle

Bostedet Skelvej og it-virksomheden ProReact udvikler i fællesskab en digital opslagstavle


Bostedet Skelvej er et bofællesskab for velfungerende unge med autismediagnoser. I bostedets fællesarealer hænger der en opslagstavle med vigtige informationer til beboerne: fx vagtskema, vaskeskema, turer og tilmeldingsblanketter, referater fra møder. Bostedets personale bruger meget tid på at sætte nye opslag på opslagstavlen, og beboerne er indimellem forvirrede over den store mængde information.

It-virksomheden ProReact producerer touch-skærme baseret på nanoteknologi. Touch-skærmene er en film, der sættes henover et vindue og er indtil nu anvendt som informations- eller reklamesøjler. ProReact vil gerne afprøve produktet i forhold til mennesker med handicap.

Dette var kimen til et nyt bostedsLab. Ved bostedsLabets første møde blev det tydeligt, at ProReacts tynde touch-skærme ikke kunne bruges på Skelvej. I stedet besluttede bostedsLabet, at de ville udvikle en digital opslagstavle med ProReacts softwareløsninger.

BostedsLabet ønskede at arbejde med:

  • Hvilke indholdselementer og struktur skal der være i den digitale opslagstavle
  • Hvordan understøtter en digital opslagstavle beboernes behov for struktur
  • Kan personalets arbejdsgange effektiviseres

BostedsLabet udviklede den digitale opslagstavle i efteråret 2012, og afprøvede den i foråret 2013 sammen med bostedets beboere og medarbejdere.

Læs mere om Den digitale opslagstavle

Organisering
Bostedet Skelvej og ProReact har arbejdet tæt sammen og delt projektledelsen. Skelvej har haft en særlig rolle i forhold til at koordinere arbejdet internt på bostedet. ProReact har løbende leveret mock-ups af den digitale opslagstavle, der viser en mulig struktur. BostedsLabet tilpasser i fællesskab den digitale opslagstavle.

Nye BostedsLabs
Der har været stor interesse for den digitale opslagstavle blandt botilbud for mennesker med udviklingshæmning.  ProReact og SUS har i 2013 etableret to nye bostedsLabs med Hulegården og Kamager. De nye bostedsLabs samarbejder om at tilpasse den digitale opslagstavle til mennesker med udviklingshæmning.