Bosteds Lab

I et bostedsLab samarbejder et bosted og en it-virksomhed om at innovere eller videreudvikle en teknologi, der skal afhjælpe et særligt behov hos bostedets beboere. Teknologien bliver udviklet og afprøvet i samarbejde med beboerne.
Digital dagsstruktur

Bostedet Chr. X's Allé og Abilia samarbejder om at afprøve en digital dagsstruktur til mennesker med autisme


Mange mennesker med autisme bruger visuelle dagsstrukturer, der fortæller dem, hvad de skal lave og på hvilket tidspunkt. Dagsstrukturen giver overblik og skaber en forudsigelig hverdag, som er nødvendig for, at mennesker med autisme trives.

Chr. X´s Allé er et bosted for unge med autisme, der gerne ville arbejde med at digitalisere beboernes dagsstrukturer.  Virksomheden Abilia har udviklet produktet MemoPlaner, som er en digital dagstruktur. Chr. X´s Allé og Abilia gik sammen i et bostedsLab.

Som en del af bostedsLabets arbejde, ville det undersøge følgende:

  • Udvikler beboerne en større selvstændighed, når de anvender digital dagstruktur
  • Forandrer arbejdet med digital dagstruktur medarbejdernes arbejdsmiljø

Undervejs i samarbejdet indsamlede Chr. X´s Allé viden om beboernes brug af den digitale dagstruktur, som blev overleveret til Abilia. Derefter videreudviklede og tilpassede Abilia MemoPlanneren.

I foråret 2013 har to beboere afprøvet MemoPlanner, og senere skal flere beboere på Chr. X´s Allé tilbydes digital dagsstruktur.

Organisering

Chr. X’s Allés ledelse er ansvarlig for samarbejdet og kommunikationen med Abilia og de involverede medarbejdere. Der er udpeget en projektleder, som planlægger og koordinerer fx møder, arbejdsplan for undervisning i MemoPlanner, anskaffelse af teknologi og implementering af Memoplanner.

Abilia underviser medarbejderne i MemoPlanner, står for tilpasning og udvikling af MemoPlanner og giver teknisk support.