Bosteds Lab

I et bostedsLab samarbejder et bosted og en it-virksomhed om at innovere eller videreudvikle en teknologi, der skal afhjælpe et særligt behov hos bostedets beboere. Teknologien bliver udviklet og afprøvet i samarbejde med beboerne.
VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere om bostedsLab, eller er du interesseret i at indgå i et bostedsLab som samarbejdspartner, kan du kontakte:

Maria Lincke Jørgensen mlj@sus.dk

Maria Trangbæk Ahrensburg mt@sus.dk

BOSTEDSLABOVERSIGTEN

Et bostedsLab giver mulighed for at være med til at udvikle fremtidens sociale it – hvad enten I er et bosted eller en virksomhed.

På BostedsLabOversigten kan du se forskellige elementer, I skal forholde jer til, hvis I vil indgå i et bostedsLab. Det er en god ide at overveje: Hvilke ønsker har I til samarbejdet mellem virksomhed og bosted, ressourceforbruget, omkostningerne osv.? Hvad betyder organiseringen eller den konkrete produktudvikling for jeres ressourceforbrug? Oversigten giver dig indblik i hvilke valg, I må træffe ved opstart af et bostedsLab, og hvordan et valg på et område har indflydelse på andre elementer i bostedsLabet.